Vitalita 09/2015 – Tantra 5 – Vedomo vo vzťahoch 

Dostávam sa k záverečnej, 5tej, časti série o tantre, kde bolo mojím úmyslom ukázať intímne umenia v inom pohľade, než sú vnímané z internetu a šuškania. Snažil som sa o sprostredkovanie toho, akú zmenu pre naše životy  môže znamenať vedomé prijatie našich hraníc, osobného prežívania intimity (smerom k sebe i okoliu),  neuvedomované či nechcené pocity a role v našich vzťahoch. Budem veriť, že sa mi to aspoň ako tak podarilo, cítim sa s tým príjemnejšie 🙂 

V dnešnej časti vás pozývam využiť všetky schopnosti byť k sebe láskavý v tom čo úprimne ucítite a všimnete si. Tak ako budete cítiť pre seba za vhodné. Spomeňte si – každý môže nik nemusí. Ponúkam vám  výlet do dynamiky príťažlivosti, odkiaľ a ako ju vnímame, zažívame a hlavne – ako to využiť v svojom bežnom živote. Určite to má i svoje iné stránky, a síce to čo nás odpudzuje či čo nás robí zamrznutými, ale teraz  som sa rozhodol otvárať tému priťahovania sa. 

Vychádzam zo svojej fantázie a nejakých skúseností, že väčšina nás v svojom živote zažívame rôzne formy  pocitov príťažlivosti. A že každý sa k nim staviame po svojom vzhľadom k osobnej histórii a danostiam. Že prístup k našej schopnosti ponoriť sa do hlbokých pocitov vždy niečo ovplyvňuje. Osobne to volám schopnosťou byť k sebe láskavým pozorovateľom, láskavým svedkom svojho konania či nekonania. Zahrniem do toho telesné prejavy ako pohyb, dotyk, reč a zvuky. Naše myšlienky o sebe a ostatných. Túžby a pocity. Je toho veľa čo sa deje  v jeden moment, a sme schopný z toho vedome zachytiť iba určitú časť.  

Existuje názor, ja ho zdieľam, že čím Sme Viac Schopní Byť vedomí v svojom živote, tým je náš život  radostnejší a ľahší. Prečo? Lebo sa nemotáme toľko v začarovaných kruhoch a neprekonateľných nepríjemnostiach. Vzťahových pracovných, priateľských, rodinných či sexuálnych.

Čo nám umožňuje byť vnímavejš í/ vedomejší? Navrhujem, dajte si na túto otázku naozaj toľko času ako potrebujete. Skúste tieto vety nečítať ako správu o počasí alebo niečo čím iba vyplníte svoj čas. Môžete si dovoliť čítať to svojím telom? Môžete  chvíľu vnímať čo telesne zažívate, keď budete čítať tento článok? VY rozhodujete o tom, čo sa vás dotkne, čomu a komu to dovolíte. Dôverujete si, že ste schopný naozaj cítiť čo cítite vy sami za seba? Mienim tým naozaj  vy, nie názory okolia. Ako to zistíte? Je toto iba nejaká mentálna šibnutá otázka či tým sledujem niečo viac?  Zistíte to práve tým, že si dovolíte byť zvedavý na úrovni mysle, pocitov i telesných reakcií.  

Takže, pre všetkých čo si kúpili lístok, Titanic práve vyráža a pevne verím, že sa ponorí tak hlboko, ako je prá ve vhodné. Na začiatok si spomeňte, čo sú vaše tri silné zdroje. Niečo čo vám pomáha cítiť sa komfortnejšie a  vás naozaj posilňuje. Napíšte si to na papier.  

Ak máte, tak vám ponúkam tri vaše vlastné originálne zážitky. Žiadne múdre reči, dosť rozpávania, súhlasíte? V  texte spomeniem iba to, čo vám pomôže udržať zámer cvičenia. Prejsť jednotlivými bodmi cvičení vám môže  individuálne trvať chvíľku, deň, týžden či dlhšie. TO nieje dôležité, máte toľko času koľko potrebujete. V žiadnom  prípade však k tomu nepristupujte myslením či nejakými úvahami! Úplne by ste minuli princíp. Nemyslite si na  chvíľku o čítanom! Dovoľte si to zažívať. Vchádzame totiž do telesnej skúsenosti s Vašim životom! Čiže ak mi  dovolíte vás na chvíľu sprevádzať, navrhujem: Do kyslíkovej bomby namiešať kyslík, láskavosť, zvedavosť, vnímanie svojich hraníc a … Čľuppp.

Zážitok 1: 

Postavte sa ( áno doslovne) ideálne smerom k niečomu živému: rastline, zvieraťu, otvorenému oknu. Ak práve  nemáte túto možnosť, tak k otvoreným či zatvoreným dverám, fontánke s vodou. Nepoužívajte človeka či ľudí. – Bez toho že by ste to menili ! , všimnite si kam a ako dýchate. Nič nerobte, len si to uvedomujte a cíťte. Dajte si  čas. Čo ste si všimli? Spomeňte si, komentujete sa z pohľadu láskavého svedka. 

– Ako táto časť vášho tela cíti, že patrí k zvyšku tela? Ako cíti celý zvyšok tela že patrí k tejto časti? – Tak ako stojíte telom smerom k niečomu, všimni si Z ktorej časti tela pozoruješ a vnímaš? ( s dovolením  prechádzam k tykaniu). Opäť to nemeň, dovoľ si ostať s tým ako práve si. Komunikuješ telom s tým čo máš pred sebou skôr bruchom, hruďou, nohami či hlavou? Niečím iným? Vnímaj to. A opäť, ako táto časť Teba vie, ž e patrí k celku a celok že patrí k tejto časti? 

– Nakresli si tento výsledný pocit na papier ako nejakú skicu 

– Pomenuj tento výsledný obrázok láskavo “indiánskym menom” – napr. pukajúci kameň, slimák v ulite… – Nechaj si chvíľu čas a vnímaj energiu, ktorá vyžaruje z obrázka 

– Čo sa o sebe takto dozvedáš? Ako a kde môžeš túto energiu využiť v živote? 

Zážitok 2 

Pre tento zážitok budeš potrebovať sa dohodnúť s nejakým zvedavým človekom, aby ste prešli zážitkom spolu.  Ideálne Tvoj intímny ( nemusí byť sexuálny) priateľ/ka.  

– Postavte sa prednou časťou tela k sebe, a najprv fyzicky nájdite vzdialenosť medzi vami, ktorá vám bude obom  príjemná.  

– Všimni si ktorou časťou tela najintenzívnejšie vnímaš telo partnera, a ako sa pri tom cítiš. že to byť brucho,  solár plexus, panva, hlava…alebo čokoľvek iné, i prekvapivé

– Ako si bežne v živote dovoľuješ/zakazuješ toto cítiť? Hovoriť o tom? 

– Ako cítia ostatné časti Tvojho tela spolupatričnosť s touto najintenzívnejšou časťou? – Porozprávajte sa o svojich zážitkoch a vhľadoch s partnerom. Bez rozumovania. 🙂 

Zážitok 3 

Opäť budeš potrebovať dvojicu. A ak je to pre Teba a partnera/ku zaujímavé, pokračujte v zážitku tak obleč ený/vyzlečený ako cítite za vhodné. Toto môžete voľne meniť podľa pocitu. 

– Tak ako v zážitku 2 si nechajte čas vnímať ktorou časťou tela spolu komunikujete najsilnejšie. – Namiesto hovorenia o tom si navzájom gestom naznačte odkiaľ sa navzájom vnímate a všimnite si gestá kt. pri tom použijete 

– pozerajte sa navzájom do očí ( ak je potrebné upravte vzdialenosť medzi vami), vnímajte i priestor okolo vás a  nechajte sa vidieť so všetkými pocitmi kt. pociťujete bez toho, že by ste súčasne vyžadovali vidieť toho druhého – Akými pohybmi Ťa podporuje Tvoje telo? Môžeš mu dovoliť aby Ťa viedlo s dodržaním Tvojich hraníc a hran íc Tvojho partnera/ky? Hraníc pociťovaného bezpečia, vzájomnej úcty a otvorenosti? Tieto hranice to ukazuje či  i rozširuje? Experimentuj s odovzdaním sa pohybom, zvukom a dotykom, ktoré existujú v tele a nevytváraš ich  Ty. Komunikujte svoje pocity s partnerom/kou. Nerozumuj. 

– Ako môžeš v svojom živote využiť čo si si uvedomil/a počas zážitku? 

——————————————————————————————————————–

Teraz niečo z teórie.

V predchádzajúcich častiach som spomínal ako je úzko spätá sebaúcta a sebapoznanie s dovolením si byť sexuá lny/a. Že sa tým nemyslí promiskuita, ale slobodná schopnosť (keďže sa tomu väčšinou musíme učiť) zažívať slasť a radosť bez pocitov viny. Že orgazmus môžeme mať chuťový, sluchový, i telesne dotykový. A iné, že  vlastne každá naša bunka má potenciál k zažívaniu orgazmu. Tým si dovolíme byť v svojej sile a zodpovednosti  za život, ktorý vedieme. V opačnom prípade zahanbujeme ostatných, prehadzujeme na nich našu neochotu sa cíti ť a konať podľa toho. Náročné je v tejto dynamike to, že si vlastne ako spoločnosť nechceme uvedomiť hlboké pocity hanby a viny za čosi, čo sme vlastne nikdy nespáchali. Napriek tomu bývajú súčasťou našich životov. Otázne pre mňa býva, ako to jemne a láskavo osloviť v kontexte svojho či klientovho procesu. Dynamiky narastajú v  okamihu skupinového semináru či masáže. Takéto cvičenia môžu pomôcť klesnúť z hlavy do telesného vnímania  a uvedomiť si čomu sa vyhýbame a čo nás to stojí. Nájsť svoje zdroje je je jedna z najdôležitejších častí procesu. Samozrejme, že sa v závislosti od položených otázok bude meniť to čo skúmame a nie je iba jeden “správny” názor a výsledok. 

Na obrázku sú znázornené tri hlavné oblasti, ktorými telesne komunikujeme. Hlava, hruď a brucho. Každá má svoju psychosomatickú funkciu, ktorú vieme vo všeobecnosti definovať. Samozrejme je podstatné, ako sa k tomu  uvedomeniu individuálne dopracujeme, svojim vlastným zážitkom. Zážitok je neprenosný, nekopírovateľný. 

V období tvrdého kresťanstva v Európe a US spoločnosť prijala, že vnímať oblasť panvy je hriechom. Úspešne  to zotrvalo dodnes. Čo nás to stojí? Panva tematicky súvisí s telesnosťou a telesným zdravím, silnými koreňmi,  pevnosťou, rovnováhou a telesným vedomím. Sexualitou, tvorivosťou a slasťou. Spája sa s tzv. zvieracím/animálnym vedomím. Pôvodnou prírodnou silou. Sebahodnotením, sebapoznaním a bezpečím. Vnímaním svojho  smeru v živote. Telesná inteligencia využitá ako kompas v živote, Wow! 

Len nedávno sa v komunikácii začal vyskytovať výraz “EQ” – emočná inteligencia. Pridávam tretí, ktorý sa  vyskytuje ešte menej – “Telesná inteligencia”. Ešte nemá oficiálnu skratku, navrhujem – “TQ”. T ako telo.  

Oblasť hrude/ srdca vnímali staré kultúry všade na svete ako rovinu Človeka. Sídlo vedomia duše oblečenej do  tela. Ale keď sa zaujímame hlbšie, skôr je to telo ponorené do duše. A toľko koľko telesnosti si dovolíme vnímať,  prijať a prejaviť, je nejako úmerné objemu duše podieľajúcej sa na živote. Takže ak v srdci prijmeme svoju  telesnosť a animalitu, kdesi sa udeje tajomná, mystická zmena. V srdci. Ono totižto i keď máme šľachetné ideje  a nádherné sny, na ich realizáciu bude chýbať energia na ich naplnenie a realizovanie. Pozor, mienim tým naozaj  NAŠE hlboké sny, nie našej rodiny, rodičov či spoločnosti. Hlboké pôvodné sny našej duše. Telo nám napovie  KDE, dodá potrebnú energiu na zhmotnenie, srdce povie ČO a hlava AKO. 

Na druhom obrázku vidíte ako zelená stredová línia  prechádza oblasťou panvy, hrude a hlavy. Vodorovné zelené línie predstavujú oddelené vnímanie, vtedy hovoríme o skôr telesnom, cítiacom alebo mysliacom type  osobnosti. Ak chápeme dynamiku osobnosti, vieme že je  to niečo vybudované v priebehu života. Tak máme vybudované i naše štýly vnímania, prípadne ignorovania  toho čo cítime.  

Nevýhodou takto oddelených spôsobov vnímania je, že sú samy o sebe vlastne transom. Každý jeden spôsob,  pokiaľ neberie do úvahy i hodnotu a charakter iných oblastí tela (typov vnímaní) sa stáva transovým stavom,  bez schopnosti uviesť dané vnímanie do kontextu so životom. Buď sa utopíme v myslení, emóciách či telesných excesoch. A keď sa z toho preberieme prichádzajú pocity viny. Začarovaný kruh. Ako z neho čo najkomfortnejšie von? To som sa snažil priblížiť v tejto sérii článkov o tantre. Je to súčasťou skutočne pôvodných tantrických rituálov a seminárov či výcvikov.

Prečo píšem že skutočne pôvodných? Pretože tzv. moderné systémy podliehajú akejsi neresti rýchlokvasenia, finančného zisku (v tejto oblasti sa dá vynikajúco manipulatívne zbohatnúť)  a transového ukájania.  

Celé to pre mňa dáva zmysel, ak je to vedomý láskavý proces, prijímajúci človeka práve tak ako je. S jeho súčasnými hranicami, snami a vzdormi. Súčasná spoločnosť je vlastne plná vzdoru. Voči rodičom, učiteľom, mužom,  ženám, odovzdaniu sa životu, komunikovaniu. Vieme si s tým pomôcť sami? To je opäť nejaká forma vzdoru.  Potrebujeme druhých pre vytvorenie vzťahovej roviny, kde duša začína konečne vnímať a komunikovať. Ako sa  vraví, že keď konečne začneme niekoho dostatočne milovať, objavia sa naše skutočné strachy, bolesti a sny.  A tam začína veľké sebapoznávanie a zdieľanie sa.  

Ako zakončiť tento seriál článkov? 

Môžeme prijať svoju telesnosť a potreby tela tak ako sú, zodpovedne? Vypočuť, kvôli čomu sem Duša prišla? 

Dovoliť si vnímať širší rozmer nášho konania, teda vnímať to spirituálne? Čiže dovoliť si byť sexuálny, prijať túto silu do srdca a využiť ju na tvorenie svojho života? Prebrať tak za seba zodpovednosť a stať sa telesne, emočne i spirituálne dospelými? Postupne, je to proces. A verím že každý z nás má toľko času, koľko potrebuje. 

Vtedy si človek pritiahne takého intímneho partnera, s ktorým bude rezonovať telesne, budú si chutiť, voňať,  rozumieť si ľudsky, rezonovať srdcom a súčasne svojím vedomým, telesne láskavým vzťahom napĺňať svoj  spirituálny rozmer. Toto všetkým zo srdca želám, priatelia. 

Marek Bohunický 

www.skolacloveka.sk