Marek Bohunický

O mne

Mnohí snívame o radostnejšom a kvalitnejšom živote a vzťahoch, ale koľko z toho si skutočne dovoľujeme? Počas svojej praxe s klientmi som zistil, ako veľmi je dôležité sa venovať témam otvorenej komunikácie, nastaveniu hraníc, pocitom hanby, odvahe i vlastnej zraniteľnosti.  

Takmer tridsať rokov sa venujem práci s telom a viac ako dvadsať rokov práci s dotykom.  Pri práci s klientmi skúmam, kam nás vedie naše telo a vnútorná múdrosť aj prostredníctvom vedomého dotyku. Posledné roky som vyvíjal nový a vlastný pohľad na kraniosakrálnu terapiu s prepojením na šamanizmus, na proces orientovanú facilitáciu a tantru v každodennom živote. V rámci mojej práce tiež využívam systemické a rodinné konštelácie.

Veľkú časť mojej práce tvorí aj poradenstvo pre klientov, ktorí sa na mňa obracajú s rôznymi problémami v otázkach životných situácií, vzťahov alebo túžby po zdravšom a kvalitnejšom živote.

Okrem poradne, kraniosakrálnej terapie a rôznych typov masáží prednášam aj na rôznych podujatiach a vediem kurzy Body Intelligence a Šamanskej kraniosakrálnej terapie. V súčasnosti sa opäť viac venujem organizovaniu ženských a mužských kruhov.

V minulosti som viac ako dvadsaťpäť rokov trénoval a učil bojové umenia. Učenie z nich som postupne transformoval a cez proces práce s telom a s dotykom i rôzne psychoterapeutické výcviky som napokon vyvinul ucelený systém Body Intelligence. Dnes ho učím v rámci individuálnych a skupinových kurzov a skúmam pritom, ako si uvedomujeme sami seba vo vlastnom tele,. Akú máme slobodu nastavovať pravdivo hranice. Ako môže byť naše telo kompasom k tomu, čo skutočne v živote chceme a potrebujeme? 

Väčšinu svojho života som strávil skúmaním našej sily a slabosti, pohybu a dotyku. Klientov počas sedení vediem k tomu, ako je možné ostať v celistvom spojení so sebou, so svojou vlastnou silou a súčasne aj vo vzťahu s druhými. 

Napíšte mi: