Mužsko – ženské kruhy

My ľudia sme rituálne tvory

Držanie sa starých zvykov nám dáva pocit istoty. Dokonca aj takých, kvôli ktorým často trpíme, smútime alebo sa hneváme. Následne sa nám objavujú vo vzťahoch k sebe, svojmu telu i k druhým.

Neraz sme si už v skupinách povzdychli: „Ach, keby nás to tak učili na škole. Vedeli by sme podľa čoho si vybrať naše vzťahy, ako v nich konať a sa cítiť.“

Čo by sme mohli robiť inak, aby sme sa cítili lepšie? Ako sa nenechať manipulovať? Ako byť odvážny a hovoriť alebo urobiť to, čo je pravdivé pre nás?  

Spojil som sa s Terezou Ruth, aby sme pre vás mohli ponúkať mužsko – ženské (spojené) kruhy. Sú určené ženám i mužom a ich cieľom je nás učiť to, k čomu nás nikto neviedol. A to, ako zdravo, zmysluplne a radostne fungovať vo vzťahoch.

Nejde iba o naše intímne vzťahy, ale o vzťahy medzi ľuďmi všeobecne. Niekto zažíva náročnejšie osobné a iný zase pracovné vzťahy. Všetky typy vzťahov majú spoločné jedno. Veľmi záleží na tom, s akými programami, očakávaniami a kondíciou do našich vzťahov vstupujeme. 

Na čo míňame energiu a akým spôsobom? Je možné energiu na naše vzťahy získať?  

To aký máme vzťah k sebe súvisí aj s našimi skúsenosťami z rodiny a z našich bývalých vzťahov. V nejaký moment je dôležité, aby sme pristúpili k revízii a upratali si, čo v sebe ešte držíme a nedovoľuje nám to žiť v prítomnosti. Háčik je v tom, že toto nikto nedokáže úplne sám. 

Prečo spojené kruhy?

Zmysel mužsko – ženských kruhov spočíva v tom, že si navzájom pomáhame sa vidieť. Môžeme si vypovedať, čo sa v nás deje a cez to si lepšie porozumieť. Naše zranenia a zahanbenia vznikli vo vzťahoch a tak ich aj vo vzťahoch potrebujeme premeniť na niečo dobré. Potrebujeme sa navzájom.

Vo vedených cvičeniach, zdieľaniach, dotykoch a pohyboch postupne premieňame to, čo nám už neslúži. Stávame sa sebou. Učíme sa o zdravých hraniciach, čo skutočne potrebujeme, aby nám dávali vzťahy zmysel. Učíme sa efektívne komunikovať a preberať za seba zodpovednosť. Učíme sa tiež, ako vrátiť zodpovednosť, ktorá nie je naša a vnímame ju ako bremeno. Učíme sa nazbierať odvahu spraviť si život podľa seba. 

Pre lásku, pre radosť a pre šťastie.

Čo vás čaká?

  • Naučíte sa čo sú základné pravidlá vo vzťahoch
  • Ako narábať s pocitmi a emóciami
  • Nazbierate odvahu byť pravdivý
  • Nastavíte zdravé hranice
  • Naučíte sa o dotyku, slasti a radosti
  • Masáže a nazbieranie síl
  • Základné techniky sebaochrany
  • Tance a hravosť

    Kontaktný formulár: