Šamanská kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia má v názve skryté dva brehy tohto prúdenia. Hlavu a krížovú kosť s kostrčou. Rieka života nachádzajúca sa v chrbtici pulzuje medzi hlavou a panvou, spája zemské a vesmírne, zatvára a opäť otvára na ceste hore a dolu. Tým sa rozťahuje kostrová i svalová časť tela. Lebka je zložená z častí spojených mäkším väzivom, ktoré jej majú umožňovať tento proces dýchania. Vtedy na podvedomej úrovni cítime že máme priestor na uvažovanie podľa svojho, rešpektovanie svojej intuície a nadhľad. Pohyb spodnej časti chrbtice predstavuje i spontánnu radosť, prejavenie, realizáciu svojich snov a potrieb. Naše telo dýcha prirodzeným Dychom vesmíru, života a zdravia. Šamanská kraniosakrálna terapia priamo pôsobí na skvalitnenie tejto pulzácie, je to jej prioritné zameranie. 

Rieka života v chrbtici cestou nahor roztvára lebku a smerom nadol panvovú časť. Ak je lebka a krížová kosť s kostrčou schopná sa rozpínať, pulzácia tela je mohutná, bunky si vrnia a kmitajú dostatočne rýchlo, telo sa udržiava zdravé a radostné. To sa stáva základným hlbokým nastavením, reálne prejaveným v skutočnom svete. 

Ak dôjde k narušeniu prúdenia, k obmedzeniu schopnosti pohybu lebky a chrbtice, prejaví sa to opačným efektom než bolo popísané vyššie. 

Doma, v práci, pri zábave, pri milovaní. Milovaní seba, druhých, života. Dokážeme uvoľniť to čo s týmto naladením nesúvisí na fyzickej, emočnej i mentálnej časti nás. Spontánne uvažujeme, prejavujeme sa, cítime sa v bezpečí, lebo veď i naše telo v skutočnosti je slobodné vo svojom pohybe najpevnejších častí – kostry života. 

Telo sa rozpína i do strán, formou špirály, ako sú na kostiach poukladané svaly. Pod nimi vnútorné orgány. A toto všetko je v objatí fascií, ktoré vytvárajú bezpečie a pevnosť. Tiež dýchajú Dychom života. 

Zážitok formou Kraniosakrálnej terapie vzniká vzájomnou interakciou (pôsobením) asistenta a klienta. Vytvárajú ho spolu. Asistent úplne rešpektuje a oceňuje klienta. Pretože on nikdy neprichádza sám, prichádza s ním celý jeho život, história, jeho predkovia i súčasná rodina, priatelia – celý jeho život so všetkým čo tam patrí. Asistent to s láskou rešpektuje a necháva prehovárať vnútornú múdrosť Duše klienta, jeho Cestu životom.

Je to pomôcka ako sa postupne stať plne sebou.

Ak máte záujem o hlbšie informácie, ponúkam vás bezplatne webinár o Šamanskej kraniosakrálnej terapii:
1) https://www.youtube.com/watch?v=YKit1s0tPi0&t=4031s

2) https://www.youtube.com/watch?v=DqO44At8iWI&t=24s 

Čo klient, to iná terapia

O čom je Šamanská kraniosakrálna terapia? 

Príroda a celý vesmír pulzujú s matkou Zemou v spoločnom nádychu a výdychu, sú navzájom prepojené. Sme súčasťou prírody tak ako i rastliny. Kvet má svoj vlastný rytmus, svoju noc i deň, keď je nádherne otvorený a opäť zatvorený čakajúc na ďalšie rozvinutie. Každá živá bytosť má svoj vlastný rytmus, človek na rozdiel od rastlín pulzuje týmto spôsobom niekoľko krát v priebehu pár minút. 

Voláme to Dych života, no tento nádych a výdych nie je totožný s pohybom pľúc alebo tlkotom srdca. 

Ľudské telo je hlavne z tekutín, čím v ňom pri základnom pohybe života dochádza k prílivu a odlivu ako v mori. Za horúceho letného dňa, keď vzduch priam stojí, vnímame ako toto teplo pulzuje, vlní sa. Príliv a odliv v našom tele nežne a bezpečne hladí miechu, mozog, nervový systém. Na podvedomej úrovni šepká, všetko je v poriadku, si súčasťou a patríš sem, máš tu svoje miesto na rozvíjanie sa i na  oddych. Kamkoľvek sa pohneš, som s Tebou. Prvotný Dych života prejavený v hĺbke nášho tela. 

Video ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=Tlh-ntA78wM&t=10s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár: