Všetkých Vás srdečne zdravím. Dnes začíname novú sériu článkov, ktorá i keď na prvý pohľad možno  nevyzerá, predsa priamo súvisí s intímnym štýlom života. Je o tom, ako sa vnímame a nachádzame  v širších vzťahoch, nielen k ľuďom či zvieratám, ale i k rastlinám a predmetom. Ide o umenie „feng  shui“, v našich končinách stále známejšie ako „harmónia bývania“, kde by som ešte upravil preklad na  „harmonické bytie“. Pretože nám pomáha pochopiť ako sa „nám veci dejú“. Tie príjemné i nepríjemné. 

Doslovný preklad „feng shui“ je vraj „vietor a voda. Všetko okolo nás, a teda i my, je v nejakom  vzájomnom vzťahu. A Feng shui sa zaujíma že AKO? sme v harmónii vo vzťahu so sebou a svojím  prostredím

Inak povedané na koľko sme vo vzdore, pohltený históriou či snami o budúcnosti. Našich vlastných,  rodiny či spoločnosti. Koho sen o blahobyte vlastne žijeme a sa snažíme napĺňať. Pomáha nám opäť sa  cítiť v spojení so životom. „Cítiaci“ spôsob pozýva do deja čokoľvek čo som ochotný vnímať ( toto je  dôležité uvedomenie) a sa tým nechať dotknúť. Vlastne tak dovoľujeme, aby na povrch vystúpili všetky  hlasy každého účastníka priestoru. Živý, mŕtvy, zvieraťa, Zeme či predmetu. V takejto povolenej snovej  krajine potom dôjde vplyvom ochoty pozorovateľa postupne k dialógu zúčastnených. To je šamanská  podstata feng shui ako ho vnímam ja.  

Pre mňa osobne sa feng shui stalo učiteľom a ukazovateľom, nakoľko sa zaujímam o seba, svoje  prostredie, ako som ochotný prijať život tak ako sa deje. Bez ohľadu na to či sa mi to aktuálne páči či  nepáči. Ako zvnútornený učiteľ mi neustále napovedá, vedie ma ako Alenku v ríši divov cez temný les  mojich presvedčení a prijatých názorov na svet a toho čo je správne, možné či nemožné, skutočné či  rozprávkové. 

V súčasnej dobe je najbežnejší pohľad na feng shui ako na metódu, ktorá pomáha esteticky príjemne  zariadiť byt či kanceláriu, prípadne nájsť odpovede na zhoršené zdravie v dôsledku bývania  v nezdravom prostredí.  

Pod prostredím si môžeme predstaviť byt či dom na mieste kde stojí, jeho históriu, vzťahy v našej  súčasnej a pôvodnej rodine či práci. Toto všetko sú deje, ktoré priamo súvisia s naším telesným,  psychickým i spirituálnym zdravím. S tým, ako sa príjemne či nepríjemne cítime na konkrétnom mieste.  

Komplexné feng shui v sebe skrýva veľa vhľadov o živote. Spraviť niekomu feng shui doma či v práci  je vlastne psychoterapeutické stretnutie… 

Zrazu sa klient vidí očami druhého, ktorý ako pozorovateľ sleduje ako sa klient prejavuje / zrkadlí v rozdelení miestností, ich zariadení, účelnosti a súčasne pocite krásna. Cez to sa dozvedáme o jeho  vnútornom obraze seba. Či je v spálni priestor vytvorený pre prehlbovanie intimity so sebou  a partnerom, kto alebo čo všetko zasahuje do partnerského intímneho života. Spálňa je určite miesto,  kam by som odporučil sa pozrieť ak niečo nefunguje v intimite a blízkosti.  

Jedna časť hovorí o farbe na stenách, rozdelení nábytku, obrazoch, doplnkových predmetoch. Aká je  posteľ? Kam je orientovaná? Častokrát je byt akési skladisko nášho nevedomia, potlačených citov  a pocitov, generačných vplyvov prenášajúcich osudy či pocity predkov, zaťaženia a príbehov ktoré nie  sú dokončené. 

Je obrovským rozdielom či prostredie kde pracujeme a žijeme je nastavené tak, že nás podporuje  alebo naopak nás ešte navyše zaťažuje. 

Feng shui je jedna z možností ako sa konečne nadýchnuť, roztiahnuť ruky, chytiť farbu do tváre a – rozhliadnuť sa. Nachádzam sa vlastne tam, kde chcem? Ako sa tu cítim? Čo tu pre seba a svoj dobrý  pocit („well being“) potrebujem?  

Jedno som si všimol– častokrát si svoje prostredie nevedomky nastavíme alebo vyberáme tak, aby udržiavalo naše staré spôsoby fungovania, osobných či rodinných zranení alebo inak umŕtvujúceho  bezpečia. Vlastne priestor kde bývame je taký náš posvätný oltár. Rodinné či spoločenské kritériá,  ktoré nám ako osobe vôbec nemusia vyhovovať. Práve naopak! Vlastne majú za úlohu, aby sme neboli  príliš cítiaci a živý a svoji. Chytal som sa za hlavu a napokon smial keď som si to uvedomil. 

Individuálne nastavené feng shui pomáha nazbierať zdroje, ochotu a silu žiť život podľa seba!  

Ak človek žije s rodinou, je potrebné nastaviť prostredie aby podporovalo všetkých prítomných. Ako  učia rodinné konštelácie: nie je možné, aby sa v systéme/prostredí jeden cítil dobre a druhý nie, alebo  všetci dobre a jeden nie. Proste to na pocitovej úrovni nie je možné, to ako sa cítia ostatní okolo nás,  nás zasahuje, dotýka sa nás to. I to ako na nás vplýva prostredie. A keď to nechceme cítiť, potrebujeme  sa umŕtviť, cítiť menej. Obmedziť svoju energiu, venovať jej väčšiu či menšiu časť na potlačenie toho  čo cítime a chce sa prejaviť pohybom, zvukom. Tak postupne vznikajú zdravotné (fyzické či psychické)  symptómy.  

Feng shui vychádza z východnej filozofie, kde dávna legenda hovorí ako z TAO (nepomenovateľného  prvopočiatku) vznikol JIN (tma, chlad, ženská esencia) a JANG (svetlo, teplo, mužská esencia) . Ich  vzájomným pôsobením / tancom postupne vzniklo 5 elementov: Oheň, Zem, Kov, Voda a Drevo. Každý  z týchto elementov je určitý prejav, ktorý zažívame veľmi konkrétne fyzicky. Ako aktivitu, premýšľanie,  … . A z hľadiska východnej medicíny je každý telesný orgán či psychický stav priradený k niektorému  elementu.  

Zaujímame sa i o atmosféru a dušu priestoru, jeho vlastnú históriu a vedomie. Lenže kdesi sa zabudlo  na dušu a Ducha priestoru! Na to, čo je často za atmosférou nášho bytu, domu či práce. Toto je niečo,  čo brali do úvahy starý liečitelia všade na svete. Ale ako postupovala dôležitosť mysle, logiky,  racionality – klesala hodnota toho nehmotného, pocitov, atmosféry vo vzťahoch. A tak začal vznikať  svet ignorujúci to vnútorné, posvätné, magické.. 

Prečo to píšem? Odkedy som si to uvedomil a začal sa zaujímať i o dušu a Ducha priestorov, získal  som dary o akých sa mi ani nesnívalo. Niečo, čo nevedela vymyslieť moja myseľ, nesúviselo s mojimi  skúsenosťami, nikde som to nevidel, nečítal či nezažil. Začal som sa zaujímať i o vnemy, ktoré nie sú  bežne komunikované. Zobralo ma to do akejsi rozprávky o mnohých možnostiach. 

V tejto rozprávke mi dokáže Duch priestoru poradiť o čo vlastne v danom prípade ide, kde je „pes  zakopaný“, čo je prípadným tajomstvom, alebo témou o ktorej sa v rodine nehovorí. Čo je potrebné  uzdraviť, čomu venovať viacej či menej pozornosti.  

– Kto alebo čo je tu zabudnuté, ako chce byť rozmiestnený nábytok, aké esenciálne oleje vrátia živosť  cítenia,  

– Vlastní v skutočnosti priestor majiteľ i inak než na papieri? Je jeho i z pohľadu duševného  a spirituálneho práva?  

– A je pre neho vhodný na bývanie? Ak ho má po rodičoch alebo rodine, prijal ho klient ako svoj  i vnútorne?

– Je budova postavená na zdravom mieste? 

– Podporuje rozloženie spálne partnerský život a dobrý sex alebo naopak pomáha udržiavať lojalitu  k rodinnej traume či cirkevnému vnímaniu, že sex je len na plodenie detí a vlastne hriešny a má byť  neosobný?  

– Podporuje moje pracovné prostredie hojnosť a jednoduchosť na všetkých úrovniach alebo mi pomáha  žiť v „bez ťažkej driny a v pote tváre nie sú koláče“ ?  

A v ďalšom diely budem písať o konkrétnom prípade, kde sme nastavovali feng shui u klienta, čo a ako  sa pomenilo a prečo, čo to znamenalo pre neho a čo by ste si z toho mohli zobrať Vy. 

Teším sa na stretnutie opäť o mesiac, v praktickej časti o harmonickom bytí. 

Srdečne 

Marek Bohunický 

www.skolacloveka.sk